Kladno
Přidal admin, červenec 30 2008 19:50:53

První zmínka o obci Kladno pochází z roku 1392, kdy byla součástí rychmburského panství. Vznikla jako typická údolní lánová ves s chalupnickými usedlostmi po obou stranách Dolského potoka v nadmořské výšce 601 m.

Roku 1485 tu již byla rychta. V polovině 19. století měla obec přes 350 obyvatel žijících v takřka osmdesáti domech. Ve vsi pracoval vodní obilní mlýn s pilou. Od roku 1885 zdejší děti navštěvovaly obecní školu. Obyvatelstvo se živilo především zemědělstvím a domácím tkalcováním. Právě z těchto tkalců se později rekrutovali zaměstnanci významných hlineckých textilních továren.

V současnosti žije v Kladně 250 obyvatel.

Zajímavou technickou památkou nacházející se v katastru obce je starobylý kamenný most přes Vojtěchovský potok, který nalezneme vlevo od hlavní silnice směrem na Hlinsko.

 

 

Obec

adresa

Starostka

kód/IČO

Kladno

OÚ Kladno 84

Jaroslav Drahoš

06526/00270253

539 01 Hlinsko

neuvolněný

telefon

mail/fax

www/IDDS

mobil

469341160

obec.kladno@worldonline.cz

www.obec-kladno.cz
aw2byva

725 073 548